InTex®

Med InTex® tryck- och temperatursensor tar du kontrollen över dina textilkanaler. Felkällor kan identifieras eller uteslutas genom driftdata från allra längst ut i ventilationssystemet. Dessutom får du automatiskt larm när textilkanalerna måste rengöras vilket bidrar till att den goda luftfördelningen hålls intakt samt ett hälsosammare inneklimat och energibesparingar.
Sensorn monteras i botten på textilkanalen och kommunicerar trådlöst med en masterenhet. Upp till 10 st sensorer kan anslutas till mastern.

In Tex_2

InTex är ett bra komplement till våra textilkanaler i Lågimpuls eller Hybridutförande som normalt installeras i lokaler med stora luftflöden och relativt låg takhöjd som skolor, daghem och storkontor.

Läs mer: frågor och svar om InTex