Världens första Cradle to Cradle certifierade ventilationskanal

CradleVent är världens första ventilationskanal som är godkänd som en ­Cradle to ­Cradle certifierad produkt av EPEA i ­Hamburg. Certifieringen dokumenterar produktens hållbarhet och att vi tar ansvar genom hela livscykeln, från vagga till vagga, d.v.s. från tillverkning till återvinning.

cradlevent

EPD

Med en EPD-miljövarudeklaration möter vi framtidens miljötänk inom samhällsbyggnation. EPD:n dokumenterar vår produkts miljömässiga påverkan under hela livscykeln. Läs mer om EPD

Sunda Hus

SundaHus Miljödata används av både offentliga och privata fastighetsägare för att säkerställa medvetna materialval. De flesta av våra produkter har bedömts till kategori A, produkter som ger minimal hälso‐ eller miljömässig påverkan