Världens första Cradle to Cradle certifierade ventilationskanal

CradleVent är världens första ventilationskanal som är godkänd som en ­Cradle to ­Cradle certifierad produkt av EPEA i ­Hamburg. Certifieringen dokumenterar produktens hållbarhet och att vi tar ansvar genom hela livscykeln, från vagga till vagga, d.v.s. från tillverkning till återvinning.

cradlevent

EPD

Med en EPD-miljövarudeklaration möter vi framtidens miljötänk inom samhällsbyggnation. EPD:n dokumenterar vår produkts miljömässiga påverkan under hela livscykeln. Läs mer om EPD